Změna obchodní firmy

zmena firmy

Vážení noví i stávající zákazníci,

touto cestou Vás chceme informovat o změně obchodní firmy naší společnosti, kdy z obchodní firmy Orion energy s.r.o. se s platností od 15. 3. 2016 se stává Clever Energies s.r.o. K této změně jsme přistoupili z důvodu příchodu nového investora do naší společnosti. Stávající zákazníky chceme ubezpečit, že dosud uzavřené smlouvy zůstavají v platnosti v původním znění.

By

Leave a Reply

Your email address will not be published.